K počiatkom Archívu Slovenského národného múzea. Príspevok k životu a dielu Márie Jeršovej Opočenskej

Stránky 5-13
DOI 10.37520/amnph.2018.010
Klíčová slova Slovak National Museum Archives, Mária Jeršová Opočenská, archival documents, the city of Martin
Citace MACHAJDÍKOVÁ, Elena. K počiatkom Archívu Slovenského národného múzea. Príspevok k životu a dielu Márie Jeršovej Opočenskej. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia. Praha: Národní muzeum, 2018, 72(3-4), 5-13. DOI: https://doi.org/10.37520/amnph.2018.010. ISSN 2570-6845 (print), 2570-6853 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/amnph/72-3-4/k-pociatkom-archivu-slovenskeho-narodneho-muzea-prispevok-k-zivotu-a-dielu-marie-jersovej-opocenskej
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia | 2018/72/3-4

The cultural heritage of the nation is protected by memory institutions, which consist, largely, of museums. One of the largest cultural institutions in Slovakia is the Slovak National Museum. Its archive has become a permanent source of information both on the institutional development of this longest continuously operating national cultural institution and the development of museum management in Slovakia. The article provides a brief overview of accessible archival sources on the history of the Slovak National Museum and, moreover, recalls the merits of some important personalities from the Czech Republic working in the field of preservation for Slovakia’s cultural heritage.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím