Hlavy v nádobách v maďarovsko věteřovsko böheimkirchenskom kultúrnom komplexe. Čo nám môžu povedať?

Stránky 37-45
DOI 10.1515/amnh-2018-0004
Citace JELÍNEK, Pavol. Hlavy v nádobách v maďarovsko věteřovsko böheimkirchenskom kultúrnom komplexe. Čo nám môžu povedať?. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia. Praha: Národní muzeum, 2018, 72(1-2), 37-45. DOI: https://doi.org/10.1515/amnh-2018-0004. ISSN 2570-6845 (print), 2570-6853 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/amnph/72-1-2/hlavy-v-nadobach-v-maarovsko-veterovsko-boheimkirchenskom-kulturnom-komplexe-co-nam-mozu-povedat
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia | 2018/72/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím