Několik náhodných nálezů z Libice nad Cidlinou a jejich význam pro poznání dálkových kontaktů (Several coincidental finds from the site of Libice nad Cidlinou and their importance for long-distance trade contacts)

Stránky 55-62
Citace PROFANTOVÁ, Naďa . Několik náhodných nálezů z Libice nad Cidlinou a jejich význam pro poznání dálkových kontaktů (Several coincidental finds from the site of Libice nad Cidlinou and their importance for long-distance trade contacts). Acta Musei Nationalis Pragae – Historia. Praha: Národní muzeum, 2012, 66(1-2), 55-62. ISSN 2570-6845 (print), 2570-6853 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/amnph/66-1-2/nekolik-nahodnych-nalezu-z-libice-nad-cidlinou-a-jejich-vyznam-pro-poznani-dalkovych-kontaktu-several-coincidental-finds-from-the-site-of-libice-nad-cidlinou-and-their-importance-for-long-distance-trade-contacts
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia | 2012/66/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím