Zrození politika – Karla Kramáře léta učednická. K problému profesionalizace politiky v habsburské monarchii (Geburt eines Politikers – Lehrjahre von Karel Kramář. Zum Problem der Professionalisierung der Politik in der Habsburgermonarchie).

Stránky 15-26
Acta Musei Nationalis Pragae - Historia | 2007/61/3-4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím