Zrození politika – Karla Kramáře léta učednická. K problému profesionalizace politiky v habsburské monarchii (Geburt eines Politikers – Lehrjahre von Karel Kramář. Zum Problem der Professionalisierung der Politik in der Habsburgermonarchie).

Pages 15-26
Citation VELEK, Luboš. Zrození politika – Karla Kramáře léta učednická. K problému profesionalizace politiky v habsburské monarchii (Geburt eines Politikers – Lehrjahre von Karel Kramář. Zum Problem der Professionalisierung der Politik in der Habsburgermonarchie). Acta Musei Nationalis Pragae – Historia Prague: National Museum, 2007, 61(3-4), 15-26. ISSN 2570-6845 (print), 2570-6853 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/amnph/61-3-4/zrozeni-politika-karla-kramare-leta-ucednicka-k-problemu-profesionalizace-politiky-v-habsburske-monarchii-geburt-eines-politikers-lehrjahre-von-karel-kramar-zum-problem-der-professionalisierung-der-politik-in-der-habsburgermonarchie
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia | 2007/61/3-4

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím