Příspěvek rentgenfluorescenční analýzy ke studiu pozdně antických mincí.

Stránky 139-140
Citace FRÁNA, Jaroslav. Příspěvek rentgenfluorescenční analýzy ke studiu pozdně antických mincí. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia Praha: Národní muzeum, 2000, 54(1-4), 139-140. ISSN 2570-6845 (print), 2570-6853 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/amnph/54-1-4/prispevek-rentgenfluorescencni-analyzy-ke-studiu-pozdne-antickych-minci
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia | 2000/54/1-4Sdílení na sociálních sítích
Rozumím