Nálezy tzv. barbarských napodobenin pozdně římských solidů v Čechách (Příspěvek k problematice nálezů zlatých mincí z období stěhování národů).

Stránky 129-140
Citace MILITKÝ, Jiří. Nálezy tzv. barbarských napodobenin pozdně římských solidů v Čechách (Příspěvek k problematice nálezů zlatých mincí z období stěhování národů). Acta Musei Nationalis Pragae – Historia Praha: Národní muzeum, 2000, 54(1-4), 129-140. ISSN 2570-6845 (print), 2570-6853 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/amnph/54-1-4/nalezy-tzv-barbarskych-napodobenin-pozdne-rimskych-solidu-v-cechach-prispevek-k-problematice-nalezu-zlatych-minci-z-obdobi-stehovani-narodu
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia | 2000/54/1-4Sdílení na sociálních sítích
Rozumím