Vznik a počátky českého státu III. Referáty z konference pořádané Archeologickým ústavem Československé akademie věd, Národním muzeem v Praze a Místním národním výborem v Libici nad Cidlinou ve dnech 15.–18. září 1981 v Libici na

Stránky 138-224
Acta Musei Nationalis Pragae - Historia | 1985/39/3-4Sdílení na sociálních sítích
Rozumím