Vznik a počátky českého státu III. Referáty z konference pořádané Archeologickým ústavem Československé akademie věd, Národním muzeem v Praze a Místním národním výborem v Libici nad Cidlinou ve dnech 15.–18. září 1981 v Libici na

Pages 138-224
Citation JOHNOVÁ, Helena. Vznik a počátky českého státu III. Referáty z konference pořádané Archeologickým ústavem Československé akademie věd, Národním muzeem v Praze a Místním národním výborem v Libici nad Cidlinou ve dnech 15.–18. září 1981 v Libici na. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia. Prague: National Museum, 1985, 39(3-4), 138-224. ISSN 2570-6845 (print), 2570-6853 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/amnph/39-3-4/vznik-a-pocatky-ceskeho-statu-iii-referaty-z-konference-poradane-archeologickym-ustavem-ceskoslovenske-akademie-ved-narodnim-muzeem-v-praze-a-mistnim-narodnim-vyborem-v-libici-nad-cidlinou-ve-dnech-1518-zari-1981-v-libici-na
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia | 1985/39/3-4Share on Social Networks
Rozumím