Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Březový vrch u Mladoňova (u Šumperka)

Pages 288-292
Citation ZIMÁK, Jiří a NOVOTNÝ, Pavel. Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Březový vrch u Mladoňova (u Šumperka). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2001, 9(1), 288-292. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/9-1/mineralogie-zil-alpskeho-typu-na-lokalite-brezovy-vrch-u-mladonova-u-sumperka
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2001/9/1Share on Social Networks
Rozumím