Nové nálezy selenidů a telluridů na uranových ložiscích Zadní Chodov a Vítkov II (z. Čechy)

Pages 212
Citation SCHARMOVÁ, Marta. Nové nálezy selenidů a telluridů na uranových ložiscích Zadní Chodov a Vítkov II (z. Čechy). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 1998, 6(1), 212. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/6-1/nove-nalezy-selenidu-a-telluridu-na-uranovych-loziscich-zadni-chodov-a-vitkov-ii-z-cechy
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 1998/6/1Share on Social Networks
Rozumím