Přehled lithných pegmatitů na území Čech

Pages 166-170
Citation NOVÁK, Milan. Přehled lithných pegmatitů na území Čech. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2002, 10(1), 166-170. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/10-1/prehled-lithnych-pegmatitu-na-uzemi-cech
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2002/10/1Share on Social Networks
Rozumím