Vydejte se s námi do starověkého Řecka a Říma. Společně nakoukneme pod pokličku práce klasických archeologů a budeme objevovat antické civilizace od Agamemnóna až po římské legionáře. Na každém setkání se vždy něco nového dozvíme, archeologickými nálezy a dějinami se pak také inspirujeme pro vlastní aktivity, tvoření a hry. Těšit se můžete na antickou mytologii, umění, každodenní život, římskou armádu a mnoho dalšího. Do rukou se vám dostanou originály archeologických nálezů ze sbírek Národního muzea i jejich repliky. 

Program: 

 • Seznámení a úvod o klasické archeologii 
 • Kréta a Mykény 
 • Starověké Řecko 
 • Mytologie 
 • Umění 
 • Pompeje 
 • Každodenní život v Římě 
 • Římská armáda 
 • Návštěva archeologické expozice v Roztokách u Prahy 
 • Práce na projektu 
 • Závěrečné setkání 
   

Věk: 10–13 let (kapacita je omezena – max. 15 dětí)
Cena: 1500 Kč/dítě (cena je za celý cyklus sestávající z 11 setkání)
Termín a čas konání: každé úterý v období 21. 3. 2023 – 30. 5. 2023, 15:30–17:00; sraz účastníků proběhne vždy u Nové budovy Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1
Máte nějaké dotazy? Neváhejte a napište garantce kroužku Johaně Stejskalové na johana.stejskalova@nm.cz

Do 5 pracovních dnů od vyplnění elektronické přihlášky (níže na stránce) Vám zašleme na e-mail závazné potvrzení rezervace místa a variabilní symbol k uhrazení ceny kroužku na účet muzea. Před jeho obdržením poplatek nehraďte. Přihláška nabývá své platnosti v momentě připsání platby na účet Národního muzea. Platbu je nutné uhradit do 7 dnů od obdržení variabilního symbolu, v opačném případě Vaše rezervace propadá.


STORNO podmínky:

 • Odhlásíte-li dítě 3–1 den před konáním první lekce, storno poplatek činí 100 % z ceny.
 • Odhlásíte-li dítě 4–7 dní před konáním první lekce, storno poplatek činí 50 % z ceny.
 • Odhlásíte-li dítě 8 a více dní před konáním první lekce, storno poplatek činí 30 % z ceny.

V případě zajištění náhradníka z Vaší strany storno poplatek neúčtujeme.