Srdečně vás zveme na speciální příměstský tábor plný hudby, zpěvu, zábavy a poznání. V letošním Roce české hudby 2024 vás zavedeme nejen do Českého muzea hudby, ale vypravíme se i do Muzea Bedřicha Smetany, Muzea Antonína Dvořáka a do Památníku Jaroslava Ježka.

Nečekejte ale nudné memorování životopisu těchto velikánů. Pro děti jsme připravili především zážitkové a tvořivé hudební dílny, které se budou odehrávat uvnitř i venku. Nahlédnou také do práce našich kurátorů, do tajemných zákoutí muzejních depozitářů nebo do houslařské dílny.


Věk: 8–12 let, kapacita max.16 dětí
Cena: 2.900 Kč/dítě (pondělí – pátek)
Speciální cena: 2.500 Kč/dítě (pondělí – pátek) – pouze pro sourozence
Termín a čas konání: 5.–9. srpna 2024, 8:30–16:30 hod.
Sraz účastníků vždy před vstupem do Českého muzea hudby, Karmelitská 2, Praha 1 – Malá Strana
Pro děti je zajištěn teplý oběd a pitný režim.
Informace: Simona Tichá, simona.ticha@nm.cz, tel. +420 224 497 737


Do 5 pracovních dnů od vyplnění elektronické přihlášky (níže na stránce) Vám e-mailem pošleme potvrzení o závazné rezervaci místa a také variabilní symbol k uhrazení ceny na účet Národního muzea. Přihláška nabývá své platnosti v momentě připsání platby na účet. Platbu je nutné uhradit do 7 dnů od obdržení variabilního symbolu, v opačném případě Vaše rezervace propadá.


STORNO podmínky:

  • Odhlásíte-li dítě 1–3 dny před začátkem tábora, storno poplatek činí 100 % z ceny.
  • Odhlásíte-li dítě 4–7 dní před začátkem tábora, storno poplatek činí 50 % z ceny.
  • Odhlásíte-li dítě 8 a více dní před začátkem tábora, storno poplatek činí 30 % z ceny.

Nemůže-li se dítě tábora účastnit ze zdravotních důvodů nebo onemocní-li během tábora, storno poplatek činí 30 % z ceny. V tomto případě je nutné doložit potvrzení od lékaře.

V případě zajištění náhradníka z Vaší strany storno poplatek neúčtujeme.

 

Přihláška

Jméno a příjmení dítěte
Datum narození
Bydlišě
Jméno a příjmení rodiče (zákonného zástupce)
E-mail (rodiče)
Telefon (rodiče)
Účast sourozence
Jméno sourozence (účastní-li se)