Pražský groš Václava IV. s obrácenými měsíčky v horní řadě lví hřívy

Stránky 93-98
DOI 10.37520/nl.2021.005
Klíčová slova Wenceslaus IV, Prague groschen, typology, chronology, epigraphy
Typ článku Recenzovaný článek
Citace ČERNOHORSKÝ, Ondřej a BLÁHA, Petr. Pražský groš Václava IV. s obrácenými měsíčky v horní řadě lví hřívy. Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2021, 76(1-4), 93-98. DOI: https://doi.org/10.37520/nl.2021.005. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/numismaticke-listy/76-1-4/prazsky-gros-vaclava-iv-s-obracenymi-mesicky-v-horni-rade-lvi-hrivy
Numismatické listy | 2021/76/1-4

The article presents a new image variant of the Wenceslaus IV’s Prague groschen of the Hána XI type bearing a lion with reversed crescents in the upper row of its mane. Both documented specimens were struck with different obverse dies bringing thus two new variants with various types of the crown.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím