Nepopsaný pražský groš atypické řady typu Hána XVI s titulaturou Václava IV.

Stránky 99-103
DOI 10.37520/nl.2021.006
Klíčová slova Wenceslaus IV, Prague groschen, typology, chronology, epigraphy
Typ článku Recenzovaný článek
Citace ČERNOHORSKÝ, Ondřej a BLÁHA, Petr. Nepopsaný pražský groš atypické řady typu Hána XVI s titulaturou Václava IV. Numismatické listy Praha: Národní muzeum, 2021, 76(1-4), 99-103. DOI: https://doi.org/10.37520/nl.2021.006. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/numismaticke-listy/76-1-4/nepopsany-prazsky-gros-atypicke-rady-typu-hana-xvi-s-titulaturou-vaclava-iv
Numismatické listy | 2021/76/1-4

The article presents a new image and legend variants of a Prague groschen of the atypical series of the Hána XVI type bearing the title of Wenceslaus IV. The issue has been attributed to the production of the Mint of Kutná Hora from the period 1419–1421 on the basis of the analogies.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím