Nálezy českých raně středověkých denárů z archeologických výzkumů v Litoměřicích

Stránky 62–80
DOI 10.37520/nl.2020.008
Klíčová slova coin find, denier, grave, Early Middle Ages, Litoměřice [CZ], Bohemia
Typ článku Recenzovaný článek
Citace MILITKÝ, Jiří. Nálezy českých raně středověkých denárů z archeologických výzkumů v Litoměřicích. Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2020, 75(1-4), 62–80. DOI: https://doi.org/10.37520/nl.2020.008. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/numismaticke-listy/75-1-4/nalezy-ceskych-rane-stredovekych-denaru-z-archeologickych-vyzkumu-v-litomericich
Numismatické listy | 2020/75/1-4

In 2000, a rescue archaeological survey was conducted on the premises of today’s nursing home on the Dómský Hill, the place of early medieval hillfort. During the excavations, three rare early medieval coins were found. These are deniers of the Dukes Jaromír (Cach 1970, no. 256), Vladislav II (Cach 1972, no. 597) and Bedřich (Cach 1972, no. 635). Another, till now unpublished denier of Vratislav II (Cach 1972, no. 352) was found in a grave. These coins illustrate the intensive money circulation at the site (including its hinterland) from which a total of 11 earlier coin finds are known and reflect the importance of the Litoměřice settlement during 10th and 12th centuries.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím