Tři nepublikované nálezy uherských středověkých dukátů ze sbírky Národního muzea / Three unpublished finds of the Hungarian medieval ducats from the collection of the National Museum

Stránky 69-84
Citace POLANSKÝ, Luboš. Tři nepublikované nálezy uherských středověkých dukátů ze sbírky Národního muzea / Three unpublished finds of the Hungarian medieval ducats from the collection of the National Museum. Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2018, 73(1-2), 69-84. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/73-1-2/tri-nepublikovane-nalezy-uherskych-stredovekych-dukatu-ze-sbirky-narodniho-muzea-three-unpublished-finds-of-the-hungarian-medieval-ducats-from-the-collection-of-the-national-museum
Numismatické listy | 2018/73/1-2

In process of preparation of publication focused on the Hungarian medieval ducats from the collection of the National Museum, information about unknown and unpublished finds appeared in the archive documents of the Numismatic Department. Documentation talks about three Hungarian ducats struck under Sigismud I of Luxembourg (1387–1437) found at the following locations: 1) Nice (France, found before 1870 – one ducat produced in Buda in 1411); 2) Hronov (Náchod distr., found in bulwark of the local hillfort in spring 1899 – one ducat of the same type as the previous coin); 3) unknown Bohemian locality (possibly a part of a larger dispersed hoard – one ducat struck in Kremnitz in 1436–1437 and one ducat from Holland struck in 1747).

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím