K zobrazení Tarpeie na římských mincích / Image of Tarpeia on Roman Coins

Stránky 3-12
Citace VACINOVÁ, Lenka. K zobrazení Tarpeie na římských mincích / Image of Tarpeia on Roman Coins. Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2016, 71(1-2), 3-12. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/71-1-2/k-zobrazeni-tarpeie-na-rimskych-mincich-image-of-tarpeia-on-roman-coins
Numismatické listy | 2016/71/1-2

Relatively rare representations of the Punishment of Tarpeia on Roman Republican denarii and in Basilica Aemilia Frieze are discussed considering the historical background and literary records, and they are confronted with iconographical schemes and parallels from the Greek mythology regarding them as potential original models.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím