Viktor Katz (1880–1940) / Viktor Katz (1880–1940)

Stránky 174-177
Citace STEINOVÁ, Iva . Viktor Katz (1880–1940) / Viktor Katz (1880–1940). Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2015, 70(3-4), 174-177. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/70-3-4/viktor-katz-18801940-viktor-katz-18801940
Numismatické listy | 2015/70/3-4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím