Problematika justování a falšování mincí v habsburské monarchii na přelomu 18. a 19. století / Problems of weight correction and forging of coins in the Habsburg monarchy at the turn of the 18th and 19th centuries

Stránky 153-162
Citace LANGR, Josef, RICHTERA, Lukáš a MAZÍK, Michal . Problematika justování a falšování mincí v habsburské monarchii na přelomu 18. a 19. století / Problems of weight correction and forging of coins in the Habsburg monarchy at the turn of the 18th and 19th centuries. Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2015, 70(3-4), 153-162. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/70-3-4/problematika-justovani-a-falsovani-minci-v-habsburske-monarchii-na-prelomu-18-a-19-stoleti-problems-of-weight-correction-and-forging-of-coins-in-the-habsburg-monarchy-at-the-turn-of-the-18th-and-19th-centuries
Numismatické listy | 2015/70/3-4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím