Nálezy mincí na raně středověkém pohřebišti ve Hvozdnici (okr. Hradec Králové) / Coins found in the early medieval burial ground in Hvozdnice (Hradec Králové district)

Stránky 108-110
Citace BRÁDLE, Vojtěch a BLÁHA, Radek . Nálezy mincí na raně středověkém pohřebišti ve Hvozdnici (okr. Hradec Králové) / Coins found in the early medieval burial ground in Hvozdnice (Hradec Králové district). Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2015, 70(3-4), 108-110. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/70-3-4/nalezy-minci-na-rane-stredovekem-pohrebisti-ve-hvozdnici-okr-hradec-kralove-coins-found-in-the-early-medieval-burial-ground-in-hvozdnice-hradec-kralove-district
Numismatické listy | 2015/70/3-4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím