Další opisová varianta pražského groše Václava II. / Another variety of marginal legend for a Prague grossus of Wenceslas II

Stránky 111-113
Citace LAPČÍK, Libor . Další opisová varianta pražského groše Václava II. / Another variety of marginal legend for a Prague grossus of Wenceslas II. Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2015, 70(3-4), 111-113. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/70-3-4/dalsi-opisova-varianta-prazskeho-grose-vaclava-ii-another-variety-of-marginal-legend-for-a-prague-grossus-of-wenceslas-ii
Numismatické listy | 2015/70/3-4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím