Životní cesty erudovaného numismatika. Významné jubileum Jiřího Ryanta (* 1932) /Life story of an erudite numismatist. An important anniversary of Jiří Ryant (* 1932

Stránky 82-93
Citace BOUBLÍK, Jan. Životní cesty erudovaného numismatika. Významné jubileum Jiřího Ryanta (* 1932) /Life story of an erudite numismatist. An important anniversary of Jiří Ryant (* 1932. Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2013, 68(1-2), 82-93. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/68-1-2/zivotni-cesty-erudovaneho-numismatika-vyznamne-jubileum-jiriho-ryanta-1932-life-story-of-an-erudite-numismatist-an-important-anniversary-of-jiri-ryant-1932
Numismatické listy | 2013/68/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím