Několik poznámek k dvojici mincovních nálezů tolarového období z Hradce Králové/ Some notes on two coin finds of the thaler period from Hradec Králové

Stránky 74-81
Citace BRÁDLE, Vojtěch . Několik poznámek k dvojici mincovních nálezů tolarového období z Hradce Králové/ Some notes on two coin finds of the thaler period from Hradec Králové. Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2013, 68(1-2), 74-81. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/68-1-2/nekolik-poznamek-k-dvojici-mincovnich-nalezu-tolaroveho-obdobi-z-hradce-kralove-some-notes-on-two-coin-finds-of-the-thaler-period-from-hradec-kralove
Numismatické listy | 2013/68/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím