Nová varianta pražského groše Jana Lucemburského s rubním rozdělovacím znaménkem ve tvaru pětilisté růžice/ A new variety of the Prague grossus struck under John of Luxembourg with dividing mark in form of a five-leaf rosette

Stránky 33-36
Citace JEŘÁBEK, Tomáš. Nová varianta pražského groše Jana Lucemburského s rubním rozdělovacím znaménkem ve tvaru pětilisté růžice/ A new variety of the Prague grossus struck under John of Luxembourg with dividing mark in form of a five-leaf rosette. Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2013, 68(1-2), 33-36. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/68-1-2/nova-varianta-prazskeho-grose-jana-lucemburskeho-s-rubnim-rozdelovacim-znamenkem-ve-tvaru-petiliste-ruzice-a-new-variety-of-the-prague-grossus-struck-under-john-of-luxembourg-with-dividing-mark-in-form-of-a-five-leaf-rosette
Numismatické listy | 2013/68/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím