Kutnohorské groše Ludvíka I. Jagellonského s renesanční majuskulí v opisech /The Kuttenberg grossi struck under Louis I Jagiellon with the Renaissance majuscule in their marginal legends

Stránky 37-45
Citace VAŇOUCH, Miloš a VIDEMAN, Jan . Kutnohorské groše Ludvíka I. Jagellonského s renesanční majuskulí v opisech /The Kuttenberg grossi struck under Louis I Jagiellon with the Renaissance majuscule in their marginal legends. Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2013, 68(1-2), 37-45. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/68-1-2/kutnohorske-grose-ludvika-i-jagellonskeho-s-renesancni-majuskuli-v-opisech-the-kuttenberg-grossi-struck-under-louis-i-jagiellon-with-the-renaissance-majuscule-in-their-marginal-legends
Numismatické listy | 2013/68/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím