Několik neregistrovaných jednotlivých nálezů antických mincí z území Bulharska a Ukrajiny ve sbírce Národního muzea/ Some unregistered single finds of the ancient coins from Bulgaria and Ukraine in the collection of the National Museum

Stránky 11-17
Citace MILITKÝ, Jiří. Několik neregistrovaných jednotlivých nálezů antických mincí z území Bulharska a Ukrajiny ve sbírce Národního muzea/ Some unregistered single finds of the ancient coins from Bulgaria and Ukraine in the collection of the National Museum. Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2013, 68(1-2), 11-17. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/68-1-2/nekolik-neregistrovanych-jednotlivych-nalezu-antickych-minci-z-uzemi-bulharska-a-ukrajiny-ve-sbirce-narodniho-muzea-some-unregistered-single-finds-of-the-ancient-coins-from-bulgaria-and-ukraine-in-the-collection-of-the-national-museum
Numismatické listy | 2013/68/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím