Několik neregistrovaných jednotlivých nálezů antických mincí z území Bulharska a Ukrajiny ve sbírce Národního muzea/ Some unregistered single finds of the ancient coins from Bulgaria and Ukraine in the collection of the National Museum

Pages 11-17
Numismatické listy | 2013/68/1-2

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím