Literatura: Vojtěch Brádle, Nález mincí z obce Kosičky. Příspěvek k typologii pražských grošů Vladislava II. Jagelonského

Stránky 172-173
Citace NEKVAPIL, Ladislav. Literatura: Vojtěch Brádle, Nález mincí z obce Kosičky. Příspěvek k typologii pražských grošů Vladislava II. Jagelonského . Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2012, 67(4), 172-173. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/67-4/literatura-vojtech-bradle-nalez-minci-z-obce-kosicky-prispevek-k-typologii-prazskych-grosu-vladislava-ii-jagelonskeho
Numismatické listy | 2012/67/4Sdílení na sociálních sítích
Rozumím