Literatura: Vojtěch Brádle, Nález mincí z obce Kosičky. Příspěvek k typologii pražských grošů Vladislava II. Jagelonského

Pages 172-173
Numismatické listy | 2012/67/4Share on Social Networks
Rozumím