Římské císařské mincovny třetího století (235–294). 1. Maximinus Thrax – Aemilianus (235–253)/Roman imperial mints of the third century AD (235–294)

Stránky 18-36
Citace LUŽICKÝ, David. Římské císařské mincovny třetího století (235–294). 1. Maximinus Thrax – Aemilianus (235–253)/Roman imperial mints of the third century AD (235–294). Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2012, 67(1), 18-36. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/67-1/rimske-cisarske-mincovny-tretiho-stoleti-235294-1-maximinus-thrax-aemilianus-235253-roman-imperial-mints-of-the-third-century-ad-235294
Numismatické listy | 2012/67/1

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím