Keltské mince ze sbírky Muzea hlavního města Prahy/Celtic coins in the collection of the Museum of the Capital of Prague

Stránky 7-16
Citace MILITKÝ, Jiří. Keltské mince ze sbírky Muzea hlavního města Prahy/Celtic coins in the collection of the Museum of the Capital of Prague. Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2012, 67(1), 7-16. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/67-1/keltske-mince-ze-sbirky-muzea-hlavniho-mesta-prahy-celtic-coins-in-the-collection-of-the-museum-of-the-capital-of-prague
Numismatické listy | 2012/67/1

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím