Nový typ bójského statéru / A new type of the Boian staters

Stránky 99-104
Citace MILITKÝ, Jiří. Nový typ bójského statéru / A new type of the Boian staters . Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2011, 66(3), 99-104. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/66-3/novy-typ-bojskeho-stateru-a-new-type-of-the-boian-staters
Numismatické listy | 2011/66/3

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím