Akvilejské mince ve sbírce Národního muzea / Aquileian coins in the collection of the National Museum

Stránky 105-112
Citace GAMBACORTA, Federico a ZAORAL, Roman. Akvilejské mince ve sbírce Národního muzea / Aquileian coins in the collection of the National Museum . Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2011, 66(3), 105-112. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/66-3/akvilejske-mince-ve-sbirce-narodniho-muzea-aquileian-coins-in-the-collection-of-the-national-museum
Numismatické listy | 2011/66/3

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím