Informace: Mezinárodní numismatická konference: Nálezy mincí od antiky po raný novověk II. Výroba - distribuce- tezaurace ve světle mincovních nálezů, 4.-7.10.2010, Žumberk.

Stránky 142-144
Citace POLANSKÝ, Luboš. Informace: Mezinárodní numismatická konference: Nálezy mincí od antiky po raný novověk II. Výroba - distribuce- tezaurace ve světle mincovních nálezů, 4.-7.10.2010, Žumberk. . Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2010, 65(3), 142-144. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/65-3/informace-mezinarodni-numismaticka-konference-nalezy-minci-od-antiky-po-rany-novovek-ii-vyroba-distribuce-tezaurace-ve-svetle-mincovnich-nalezu-4-7102010-zumberk
Numismatické listy | 2010/65/3Sdílení na sociálních sítích
Rozumím