Informace: Mezinárodní numismatická konference: Nálezy mincí od antiky po raný novověk II. Výroba - distribuce- tezaurace ve světle mincovních nálezů, 4.-7.10.2010, Žumberk.

Pages 142-144
Numismatické listy | 2010/65/3Share on Social Networks
Rozumím