Dvě neznámé varianty pražských grošů Jana Lucemburského. / Two unknown varieties of the Prague grossi struck under John of Luxembourg.

Stránky 127-132
Citace PETRÁŇ, Zdeněk a MILITKÝ, Jiří. Dvě neznámé varianty pražských grošů Jana Lucemburského. / Two unknown varieties of the Prague grossi struck under John of Luxembourg. . Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2010, 65(3), 127-132. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/65-3/dve-nezname-varianty-prazskych-grosu-jana-lucemburskeho-two-unknown-varieties-of-the-prague-grossi-struck-under-john-of-luxembourg
Numismatické listy | 2010/65/3

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím