Další nepublikovaná varianta nejstaršího typu bílého peníze Ferdinanda I. Habsburského. / Additional unpublished variety of the oldest type of the white coin struck under Ferdinand I Hapsburg.

Stránky 133-134
Citace HÁNA, Jiří a BUDAJ, Marek . Další nepublikovaná varianta nejstaršího typu bílého peníze Ferdinanda I. Habsburského. / Additional unpublished variety of the oldest type of the white coin struck under Ferdinand I Hapsburg. . Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2010, 65(3), 133-134. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/65-3/dalsi-nepublikovana-varianta-nejstarsiho-typu-bileho-penize-ferdinanda-i-habsburskeho-additional-unpublished-variety-of-the-oldest-type-of-the-white-coin-struck-under-ferdinand-i-hapsburg
Numismatické listy | 2010/65/3

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím