Literatura: Jiří Lukas: Soupis medailových razidel ve sbírkách Muzea hl. m. Prahy, Historica Pragensia.

Stránky 96
Citace JANATA, Miroslav. Literatura: Jiří Lukas: Soupis medailových razidel ve sbírkách Muzea hl. m. Prahy, Historica Pragensia. Numismatické listy Praha: Národní muzeum, 2009, 64(2), 96. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/64-2/literatura-jiri-lukas-soupis-medailovych-razidel-ve-sbirkach-muzea-hl-m-prahy-historica-pragensia
Numismatické listy | 2009/64/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím