Literatura: Jiří Lukas: Soupis medailových razidel ve sbírkách Muzea hl. m. Prahy, Historica Pragensia.

Pages 96
Numismatické listy | 2009/64/2Share on Social Networks
Rozumím