Zkřížená ražba z razidel králů Euthydema II. a Antimacha I. a její interpretace v historickém kontextu. / A mule of Euthydemos II and Antimachos I coins and its interpretation in historical context.

Stránky 146-150
Citace MAŠEK, Michal. Zkřížená ražba z razidel králů Euthydema II. a Antimacha I. a její interpretace v historickém kontextu. / A mule of Euthydemos II and Antimachos I coins and its interpretation in historical context. Numismatické listy Praha: Národní muzeum, 2008, 63(4), 146-150. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/63-4/zkrizena-razba-z-razidel-kralu-euthydema-ii-a-antimacha-i-a-jeji-interpretace-v-historickem-kontextu-a-mule-of-euthydemos-ii-and-antimachos-i-coins-and-its-interpretation-in-historical-context
Numismatické listy | 2008/63/4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím