Neznámý hybridní antoninianus Traiana Decia s "ženským motivem"./ An unknown hybrid antoninianus struck under Traianus Decius with "female image".

Stránky 151-154
Citace PETRÁŇ, Zdeněk. Neznámý hybridní antoninianus Traiana Decia s "ženským motivem"./ An unknown hybrid antoninianus struck under Traianus Decius with "female image". Numismatické listy Praha: Národní muzeum, 2008, 63(4), 151-154. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/63-4/neznamy-hybridni-antoninianus-traiana-decia-s-zenskym-motivem-an-unknown-hybrid-antoninianus-struck-under-traianus-decius-with-female-image
Numismatické listy | 2008/63/4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím