Zajímavé pražské tříkrejcary Ferdinanda II. z roku 1629

Stránky 113-116
Numismatické listy | 2006/61/3Sdílejte nás na sociálních sítích
Rozumím