Příspěvek k otázce byzantských vlivů na slavníkovské mincovnictví. Denáry ethelredského typu s dvouramenným křížem C 149-151

Stránky 98-112
Citace LUKAS, Jiří . Příspěvek k otázce byzantských vlivů na slavníkovské mincovnictví. Denáry ethelredského typu s dvouramenným křížem C 149-151. Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2006, 61(3), 98-112. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/61-3/prispevek-k-otazce-byzantskych-vlivu-na-slavnikovske-mincovnictvi-denary-ethelredskeho-typu-s-dvouramennym-krizem-c-149-151
Numismatické listy | 2006/61/3Sdílení na sociálních sítích
Rozumím