Fotogrammetrie jako optimální technika pro 3D digitalizaci v muzejních institucích

Stránky 3–18
DOI 10.37520/mmvp.2021.002
Klíčová slova 3D digitisation, photogrammetry, museums, cultural heritage, metaverse, virtual production, 3D print
Typ článku Recenzovaný článek
Citace FRANK, Jiří, KORTAN, Josef, KUKRÁL, Miroslav, LEISCHNER, Vojtěch, MENŠÍK, Lukáš, SAFKO, Paul, SEDLÁČEK, David a STANKOVÁ, Eleonóra. Fotogrammetrie jako optimální technika pro 3D digitalizaci v muzejních institucích. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2021, 59(1), 3–18. DOI: https://doi.org/10.37520/mmvp.2021.002. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/muzeum-muzejni-a-vlastivedna-prace/59-1/fotogrammetrie-jako-optimalni-technika-pro-3d-digitalizaci-v-muzejnich-institucich
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2021/59/1

One of the challenges that museums often face is how to present their ‚treasures‘ in a form that is both comprehensive and relevant to today‘s audiences. Digital content alone is not enough in this context and 3D content is increasingly gaining importance. One of the most accessible and at the same time most effective 3D digitisation methods is photogrammetry. The result, if procedures are followed correctly, is not only high-quality content with a wide range of uses, but also potential stepping stones for effective business models. This can reduce acquisition costs quite significantly and make 3D digitisation accessible to a wider range of institutions.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím