ALOHA ANOHA! – zpráva z návštěvy připravované dětské expozice Židovského muzea v Berlíně

Stránky 35–37
DOI 10.37520/mmvp.2020.004
Citace BLIŽŇÁKOVÁ, Magdalena. ALOHA ANOHA! – zpráva z návštěvy připravované dětské expozice Židovského muzea v Berlíně. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2020, 58(1), 35–37. DOI: https://doi.org/10.37520/mmvp.2020.004. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/muzeum-muzejni-a-vlastivedna-prace/58-1/aloha-anoha-zprava-z-navstevy-pripravovane-detske-expozice-zidovskeho-muzea-v-berline
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2020/58/1

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím