Editorial

Stránky 2
DOI 10.37520/mmvp.2019.009
Citace SMIDOVÁ, Michaela. Editorial. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2019, 57(2), 2. DOI: https://doi.org/10.37520/mmvp.2019.009. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/57-2/editorial
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2019/57/2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím