Správa z konferencie ALMS Conference Berlin 2019: ,Queering Memory - Archives - Arts - Audiences’

Stránky 63-65
DOI 10.37520/mmvp.2019.008
Klíčová slova conference, queer, queer history, memory, archive, memory institutions
Citace MAKO, Michal. Správa z konferencie ALMS Conference Berlin 2019: ,Queering Memory - Archives - Arts - Audiences’. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2019, 57(1), 63-65. DOI: https://doi.org/10.37520/mmvp.2019.008. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/57-1/sprava-z-konferencie-alms-conference-berlin-2019-queering-memory-archives-arts-audiences
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2019/57/1

The conference, organised by the Berlin-based Institute of Magnus Hirschfeld, was focused on the position of queer memory in the contemporary memory institutions such as museums, archives and specialized collections as well as the expression of queer-related topics in art.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím