Abstrakty publikovaných článků v němčině

Stránky 66-67
Citace , . Abstrakty publikovaných článků v němčině. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2019, 57(1), 66-67. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/57-1/abstrakty-publikovanych-clanku-v-nemcine
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2019/57/1

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím